43 варненски двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат финансово подпомогнати от общината

бебе

43 варненски двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат финансово подпомогнати от общината, реши Общинският съвет. От бюджета на инвитро програмата ще бъдат отпуснати 102 500 лв., като по това перо до края на годината остават 25 500 лв.

Съветниците одобриха също еднократни помощи за лечение на 84 варненци на обща стойност 66 800 лв. На 11 души беше отказана помощ, тъй като не отговарят на критериите за подпомагане.

Местният парламент даде съгласието си за отпускане на еднократни социални помощи на 23 души. Те ще получат между 300 и 500 лева за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. За тази цел от бюджета на общината ще бъдат предоставени общо 8 000 лева. Само на един варненец беше отхвърлена молбата, тъй като през годината той е получил здравна помощ от общината, което противоречи на правилата за подпомагане.

Прочетете още:

ОбС – Варна гласува годишните отчети за 2022 г. на общинските лечебни заведения