Изоставянето на домашен любимец в Хърватия ще се наказва с до една година затвор

куче

sites.google.com

Изоставянето на домашен любимец в Хърватия скоро трябва да стане престъпление, което се наказва с до една година затвор, съобщава БТА. Това ще бъде част от новия пакет промени в Наказателния кодекс на страната, по който повече от година работи министерството на правосъдието.

От документите на работната група ясно се вижда, че в този пакет промени министерството е решило да работи за засилване на мерките за защита на животните, като изоставянето на животни ще се смята за престъпление.

За първи път в Хърватия изоставянето на животно се третира като престъпление, което се наказва със затвор. В момента това е само част от закона за защита на животните, за което се предвижда глоба до 4000 евро.

Министерството на правосъдието и администрацията планира да предприеме още мерки за засилване на наказателно-правната защита на животните и предлага увеличаване на присъдите лишаване от свобода за убийство или изтезание на животни.

Предлага се този, който убие живо същество без уважителна причина или го малтретира жестоко, причини му ненужна болка или го изложи на ненужно страдание, да се наказва с лишаване от свобода до две години (сега наказанието е до една година).

Novini.bg

Прочетете още:

Внимавайте! Мечка с малки броди по любими туристически пътеки