19 септември 1898 г.: Забранява се инсталирането на неподвижни тенти пред търговските обекти във Варна

Улици на Варна - деветнайсти век

На 19 септември 1898 г. кметът на Варна, Жеко Жеков издава Приказ №280, с който поставя правила за тентите, инсталирани пред търговските обекти в града.

„Кметътъ на гр. Варна, като взехъ предъ видъ, че некой отъ търгующите въ помещения, спущаните имъ за cенкa тенти прядъ дюгените имъ, правят неподвижни – съ подпорки забити по тротуарите и самите улици, съ което не малко пречатъ на свободното движение, въ допълнение на приказа ми подъ No 148 отъ 1890 г. и на основание чл. 64 отъ закона за Градските Общини,

ПОСТАНОВИХЪ:

Ст. I  Тенти предъ зданията, предназначени за търгувание и работение, се допущатъ само подвижни. т. е. такива които всека минута да могат да сe вдигатъ. Неподвижни тенти т. е. тъкива, които се крепятъ съ подпорки забити въ земята, се забраняватъ.

Ст.II  Лицата, имъющи неподвижни тенти, се задължаватъ въ течение на 10 дни отъ обнародванието на тоя Приказъ, да ги преобърнатъ въ ПОДВИЖНИ.

Ст. Ш  Нарушителите на тая ми распоредба ще се наказватъ съ глоба до 50 лв.

Ст. IV  Испълнението настоящий ми приказъ възлагамъ върху Гpад. Общ. Санит. Пристави и надлежните полиц. чинове“.

Източник: Варненски общински вестник

„ВАРНА новини“

Прочетете още:

Коцев започна и води кампанията си с брадати лъжи