26 септември 1928 г.: Определят се общинските такси за строителство във Варна

стара Варна

Според действащите нормативни актове през 1928 г. за строителството на индустриални постройки във Варна, като фабрики, работилници, хотели,  театри, складове и др., както и на търговски обекти – магазини, фурни, складове и др., трябвало да се заплаща общинска такса от 10 лв. на квадратен метър. При жилищните постройки таксата била по-ниска – 5 лв. на квадратен метър, като в тази категория попадали освен къщите, кухни, перални, бани, санитарни помещения, веранди и др. подобни, с или без изба.

Който искал да си построи селскостопанска сграда (обор, яхър, плевник, барака, навес, сайванти и др.), трябвало да плати по 3 лв. на квадратен метър. Единичните цени се смятали на етаж и се таксували според предназначението на всеки етаж поотделно, предава „Варненски общински вестник“. Галерия до 2,20 м височина и тавански помещения до 1,20 м височина се таксували на половин цена.

За инсталирането на зидана ограда пък се плащало по 5 лв. на линеен метър, ако нямало зидария – 2 лв., за телена ограда – 1 лв., а ако е в лозята – 0,50 лв. на линеен метър. За ограждане на цяло лозе с тел се дължали по 50 лв. на декар.

При ремонт или добавяне на постройка към съществуващ имот били определени следните такси:

„-За стени масивни или паянтови, дюшемета и покрив се плаща на кв. метър по 2 лв.

-За прозорци, врати и др. подобни на кв. метър се плаща по 5 лв.

-За препокриване и на вътрешни мазилки на кв. м. се плаща по 1 лв, а за външни – 2 лв.

-За тераси, балкони, веранди и др. подобни на кв.м се плаща по 10 лв.

-За кумини, оджаци, вентилатори и др. подобни, на кв.м се плаща по 5 лв.

-За стълби се плаща на стапало по 2 лв.

-За нужници и ветерклозети се плаща на брой – по 30 лв.

-За ями докопавани за разни нужди в къщи се плаща по 15 лв. на брой

-За кладенци изкопавани в домовете и другаде се плаща по 50 лв.

-За ями изкопавани на общински места за вар и др. подобни се плаща по 100 лв.

-За настилане на дворове на кв. метър не се плаща. За настилка на тротоари не се взема такса, а се снабдяват само с позволително.

Забележка. Мазилки, препокриване и настилка по 15 кв, метра се освобождават от такса и позволително. Тези такси се отнасят и за лозята“.

Варна Новини