Новоизбраните общински съветници на Варна ще положат клетва в понеделник

ОбС - Варна

Снимка ОбС - Варна

Новите общински съветници ще положат клетва на тържественото заседание, което ще се проведе на 13 ноември 2023 г. (понеделник) от 14 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Първото заседание за мандат 2023-2027 е свикано със заповед на областния управител Андрияна Анреева. То ще бъде открито с полагането на клетва от новоизбраните 51 общински съветници, от новия кмет на община Варна, от районните кметове, както и от кметовете на кметства.

Заседанието ще се ръководи от най-възрастния общински съветник, който и през този мандат е Димитър Чутурков.

Общинските съветници ще решат кой да оглави местния парламент. Изборът ще се проведе с тайно гласуване, като за избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

Според действащия правилник за дейността на Общинския съвет,  ако на първото заседание не се избере председател, председателстващият общински съветник, с решение на Общинския съвет, може да насрочи ново заседание в същия ден със същия дневен ред не по-рано от два часа.

varnacouncil.bg

Прочетете още:

ГЕРБ има най-много мандати в Общинските съвети в област Варна