Здравната комисия отхвърли проектобюджета на НЗОК

ВАРНА новини лого

Снимка БТА

Здравната комисия не прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. “За“ проекта на бюджет гласуваха четирима от членовете на комисията, “против“ гласуваха петима, а “въздържал се“ – деветима, съобщи БТА.

На 24 ноември Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

Предвидени са 8 163 353,1 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 7 958 809,6 хил. лв., от които 4 880 099,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 3 078 710,4 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване, е заложено в проекта.

Общо разходите за 2024 г. са в размер на 8 163 353,1 хил. лв., което е с 1 136 139,5 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 7 630 931,4 хил. лв., което представлява увеличение с 1 077 255,0 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. или 16,4 % ръст.

През 2024 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер -173 766, 9 хил. лв., за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Още по темата:

Управителят на БНБ критикува Бюджет 2024: Не е реалистичен! Липсват буфери, дефицитът е голям