В домовата книга на входа ще се вписва дори паспортът на кучето

ВАРНА новини лого

Министерството на регионалното развитие (МРРБ) публикува нови образци на документите, които „домсъветите“ и „вход мениджърите“ в блокове и кооперации задължително трябва да попълват и поддържат. Става дума за актуализирани версии на познатите и досега Книга на етажната собственостПравилник за вътрешния ред в етажната собственост, Споразумение за създаване на сдружение на собствениците. Има и новости – Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната собственост. За първи път се въвежда и специална Декларация за вписване на данни и за промяна на данни за собствениците и наемателите.

Новите формуляри са разработени заради последните промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които влязоха в сила в края на септември. Образците са качени на сайта на министерството в секцията „Жилищна политика“, раздел „Етажна собственост“.

От МРРБ обясняват кои са най-съществените промени в закона и съответно  -в документацията:

Напълно нови документи са „Декларация за вписване на данни за промяна на обстоятелства в книгата на етажната собственост и „Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната собственост“.

В декларацията задължително се описва кой живее в даден апартамент – собственици, ползватели или обитатели. Наред с данните за местонахождение, площ, идеални части и предназначение, се описват и притежаваните или взети за отглеждане животни в обекта, които се извеждат на обществени места. Специално за кучета трябва да се посочи и номерът на ветеринарномедицинския паспорт.

Декларацията се подава до управителния съвет или фирмата – професионален управител. Тя е задължителна за всеки новодошъл във входа собственик или ползвател, който има 15-дневен срок да представи необходимите данни: договор за покупка на апартамент, договор за наем, за безвъзмездно ползване и т.н. Всяка промяна на обстоятелства за обитателите на имота (жилище, офис и т.н.) също подлежи на деклариране.

Данните от декларацията се вписват от управителя или председателя на управителния съвет в книгата на етажната собственост (която може да е хартиена или електронна) заедно с посочения от собственика или ползвателя адрес на електронна поща за получаване на съобщения и покани за съседски събрания.

Законът дава право на достъп до данните в книгата на етажната собственост на ред институции – на МВР, МРРБ, общински служби и районна администрация, а също и на БАБХ (заради домашните любимци).

Още данни

„За улеснение на гражданите е разработен и публикуван за първи път образец  на Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост“, посочват от Министерството. Всъщност, този  формуляр създава допълнителна работа на „улеснените“ граждани, защото, освен познатите традиционни приходи/разходи – вноски за управление и поддържане на общите части и харчове за ремонти и подобрения, вече трябва да се вписват и всякакви помощи за саниране (от ЕС и от националния бюджет) и други видове безвъзмездна помощ и субсидии. Ще трябва да се посочват и постъпления от ВЕИ инсталации (например соларни панели на покрива), приходи от рекламодатели или от наеми за разполагане на технически съоръжения (като антени) и др.

В перото „разходи“ трябва да се описват възнагражденията на управителния и контролен съвет на блока/входа или на фирмата, избрана за „мениджър“ на етажната собственост. Отчетът трябва да се поставя на видно място във входа на сградата, така че всеки интересуващ се собственик или наемател да може да се запознае с информацията. Ако някой съсед поиска, домсъветът/домоуправителят е длъжен да му предостави данните за месечните приходи и разходи – на хартия, на флашка, по мейла.

Източник: в. „Сега“

Четете още:

Въвеждат в експлоатация газовата връзка между България и Сърбия