15 януари 1921 г.: Въвеждат се правила за дейността на въглищарите във Варна

ВАРНА новини лого

Shutterstock

В изданието си от 15 януари 1921 г. „Варненски общински вестник“ публикува Правилник за дейността на въглищарите, произвеждащи въглища по „стопански начин“ във Варна. Според него, всяка група работници, които горят въглищата, трябвало да има един майстор – якъджия и петима помощници. Всяка група била длъжна да си построи фурната там, където ѝ е посочено от общинския надзирател-ръководител. Под негово наблюдение, изкараното количество въглища трябвало да бъде слагано в чували без никакви замърсявания и пясък. Ако се констатирало такъв тип нарушение, то се наказвало с глоба от 300 лв. при първо нарушение, с 500 лв. – при второ, а при трето провинилият се бивал отстраняван от работа.

Пълненето, съшиването и връзването на чувалите следвало да се извърши от самите групи. Отговорност на надзирателя-ръководител било и товаренето, приемането и изпращането на въглищата към града, като за произведеното от всяка фурна количество се съставял протокол, подписан от самия него, съответния майстор и поне двама свидетели, след което се предавал на помощник кмета. На последния било вменено задължението да събира всички протоколи и да съставя преписки.

Според Правилника, в облачно и дъждовно време фурните трябвало да останат затворени. Съгласно Закона за горите пък, количеството дървен материал, необходим за работа на фурните, трябвало да бъде заявявано две седмици по-рано. Който пропуснел този срок, бивал глобяван с конфискуване на сумите, които следвало да получат, за сметка на Общината. Цените, на които се горели и превозвали въглищата, се определяли от Общинския съвет, а чувалите, канапите и други необходими материали, се осигурявали от Общината.

„ВАРНА новини“