Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г. чрез взаимната помощ при събиране

НАП

Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г. благодарение на способите на взаимната помощ при събиране на публични задължения с държави членки (ДЧ) на Европейския съюз (ЕС). Само през последните 3 месеца от годината сумата възлиза на над 800 хил. лева.

Отчетените през 2023 г. приходи от тази дейност са рекордни, с което се затвърждава тенденцията за постоянно повишаване на ефективността на административното сътрудничество с държавите членки на ЕС при събиране на публични вземания в приходната агенция.

Постъпилите суми по линия на взаимната помощ от ДЧ на ЕС за ТД на НАП Варна през 2023 година са в размер на 521 527,25 лв.

Взаимната помощ при събиране е регламентирана с директива на Съвета на ЕС и Конвенция на ОИСР и позволява непогасени публични задължения към България на български и чуждестранни физически и юридически лица да бъдат събрани от компетентните администрации в други държави членки или трети страни от подлежащи на възстановяване там суми, или активи на лицата, намиращи се на тяхна територия, съобщават от приходната агенция.

НАП също изпълнява ангажиментите си на реципрочна основа и оказва съдействие при събиране на другите държави членки на ЕС и страните, ратифицирали Конвенцията.

От приходната агенция поясняват, че през годините бе разработена и усъвършенствана информационна система, която цели изцяло електронизиране на процеса по въвеждане и обработване на искания за взаимна помощ, постъпващи от и насочени към други държави членки на ЕС. Тази изцяло електронизирана дейност е в унисон с приоритетите на НАП и позволява проследимост на предявените за събиране задължения и погасителните вноски по тях. В допълнение, този вече автоматизиран процес подпомага спазването на ангажиментите на България по международните договори в тази област.

ВН

Прочетете още:

С близо 50% повече болни регистрира ДКЦ I „Св.Клементина“ от началото на януари