Габриел: 70% от жертвите на трафик на хора в България са деца

Бюджетът на Комисията за борба с трафика на хора ще бъде увеличен със 194%, посочи вицепремиерът и външен министър

Мария Габриел

Снимка БГНЕС/свободен сайт

70% от жертвите на трафик на хора в България са деца. Това стана ясно на конференция за допълнителните мерки, които страната ни трябва да предприеме по отношение на този вид престъпление. За периода 2021 – 2022 г. установените случаи са се увеличи с 3000.

„Темата за превенцията и борбата с трафика на хора не е обикновено предизвикателство, а възможност да покажем, че България допринася значително и по решаващ начин в борбата с трафика на хора“, заяви вицепремиерът и външен министър Мария Габриел.

Бюджетът на Комисията за борба с трафика на хора ще бъде увеличен със 194%, посочи тя.

“Трафикът на хора е бич на нашето съвремие”, заяви Габриел. Тя подчерта, че за да се справим с този проблем, трябва да премахнем причините за него, сред които на първо място е бедността.

Вицепремиерът призова и за по-строги наказания за занимаващите се с този „много привлекателен бизнес“. Габриел отбеляза, че проблемът съществува не само в бедните страни, но и в по-развитите държави от ЕС.

„Трафикът на хора е тежко престъпление против личността. То лишава човека от неговите права, достойнство и независимост. Това е престъпление, което засяга милиони хора по света. Трафикът на хора е и бизнес с човешки живот, който се подчинява на пазарни принципи на търсене и предлагане. Това означава, че трябва да се ограничи търсенето на услугите, предоставяни от жертвите. Важно е да работим за изкореняване на първопричините за това престъпление – бедност и лоши условия на живот, безработица, военни конфликти и нестабилност, ниско ниво на образование“, заяви вицепремиерът.

Мария Габриел подчерта постигнатото през изминалите месеци, сред които увеличаването със 194% на бюджета на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) за действия за борба с трафика на хора и подкрепа на жертвите. За първи бе утвърдена също така годишна програма с ясно изведени стратегически цели, бюджет, срокове. Вицепремиерът открои и предприетите действия за активизирането на сътрудничеството с международни партньори, сред които Държавния департамент на САЩ и ОССЕ.

България принадлежи на Шенген и ние твърдо я подкрепяме. Това заяви еврокомисарят Илва Йохансон във видеопослание. Тя подчерта, че истински резултати в борбата с трафика на хора могат да бъдат постигнати само ако България е пълноправен член на Шенген.

Еврокомисарят по вътрешни работи Илва Йохансон открои приноса на България за нови правила в ЕС за превенция на трафика на хора. “Благодаря на България и лично на Мария Габриел за подкрепата това да се случи“, подчерта еврокомисар Йохансон.

Синди Дайер изрази подкрепа за усилията на българското правителство да даде приоритет на борбата с трафика на хора чрез обучения на полицейски служители и сътрудничество с гражданското общество. „Подкрепяме лидерството на Мария Габриел в действията за превенция на трафика на хора, защита на жертвите и наказателно преследване на извършителите“, заяви тя.

Кари Джонстън поздрави България, че е сред първите страни със създадена и развита законодателна политика и институционална рамка за борба с трафика на хора. Като положителен пример тя посочи тясното взаимодействие с организации от гражданското общество като доверени партньори в прилагането на националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик.

В рамките на конференцията беше подписано и Споразумение за сътрудничество и финансовата подкрепа между международната неправителствена организация International Justice Mission (IJM) и НКБТХ. Част от дейностите, предвидени в него, са специализирано обучение и наставничество за органите на правоприлагането, гарантиране на непрекъсната грижа за жертвите чрез осигуряване на социална и правна помощ, обмен на експертиза и добри практики между българските правоприлагащи органи и техните колеги от други държави.

„Създаването на коалиция от местни и международни партньори ще допринесе за споделяне на ресурси, идентифициране на предизвикателствата и адекватен отговор. Днешната конференция е общо усилие за следваща крачка напред – да потърсим отговори на предизвикателствата, да очертаем стратегическа визия кои са целите и приоритетите ни, да предприемем мерки за намиране на устойчиви решения“, заключи Мария Габриел.

nova.bg

Прочетете още:

Тагарев чака оферта от НАТО за изграждане на инфраструктурата в Кабиле