Делът на електроенергията от ВЕИ в ЕС е 41%, в България – двойно по-малко

През 2022 г. възобновяемите енергийни източници съставляваха 41,2% от брутното потребление на електроенергия в ЕС, … Продължете с четенето на Делът на електроенергията от ВЕИ в ЕС е 41%, в България – двойно по-малко