Гласуват бюджета на Варна за 2024 г.

община Варна

Общинският съвет се събира, за да приеме бюджета на Варна за 2024 г. Макрорамката е в размер на 764,2 млн. лева, от тях 56,5 млн. лева са осигурени от европейски програми.

Три са основните приоритети, залегнали в документа – „Варна – град на действието. Естетизация на Морската столица“, „Варна – град на хората. Град без периферия“ и „Варна – град на растежа и иновациите. Град на инвестициите“, съобщават от пресцентъра на ОбС – Варна.

На обсъждане и гласуване в зала „Пленарна” ще бъде подложена също Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2023 – 2027 г.

Съветниците ще решат дали да дадат съгласието си Община Варна да кандидатства с проектно предложение за ремонт и модернизация на уличното осветление на ж.к.  „Чайка“.

Предстои да бъде гласувано и предложението на кмета Варна да участва като партньор в проект за усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Съветниците трябва да определят също представители на местния парламент в Областния съвет за развитие на област Варна.

Последна точка по традиция е дискусия с гражданите.

Още по темата:

Тодор Балабанов: Сериозни пропуски и неясноти в бюджета ще спънат неговото изпълнение (АУДИО)