Увеличават компенсацията за деца, неприети в детска градина

Деца.

Снимка istock

Размерът на компенсацията за деца, които не са приети в детска градина, да се увеличи на 510 лв. – това предлага министерството на образованието в своя проектозаповед.

В момента размерът на помощта е 457 лв. месечно (от 1 август 2023 г. насам). На такава имат право родителите на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети при кандидатстване в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места. За получаването ѝ трябва да са изпълнени няколко условия:

  • детето да е кандидатствало в държавна или общинска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, но да не е прието поради липса на свободни места;
  • общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго равностойно място;
  • родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет и други.

Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица.

Родителите и на по-малките – от 3-месечна възраст до 3 г., които не са в ясла или яслена група на детска градина, също се компенсират от МОН за направените разходи за отглеждане и обучение, но те получават средствата си по наредба на здравното министерство (също 457 лв. месечно). Критериите за тях са подобни като при по-големите деца.

Последно, през февруари т.г. Министерски Съвет отпусна около 1,4 млн. лв. компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. От тях 1,4 млн. лв. бяха за 1 603 деца в Столична община, 3562 лв. – за четири деца в община Пловдив, а 1,9 млн. лв. бяха отпуснати по бюджетите на общините.

Родителите, които желаят да получават компенсиране, трябва да подадат заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето. По административен рес следва да се извърши проверка на подадените документи, да се одобри размера на допустимите разходи, подлежащи на компенсиране и да се уведомят родителите.

Източник: в. „Сега“

Четете още:

Правителството отпусна над 93 млн. лева за безплатни учебници