МОСВ разпореди проверки за замърсяване с отпадъци на територията на цялата страна

отпадъци

iStock/Getty Images

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разпореди проверки за замърсяване с отпадъци на територията на цялата страна. Контролът е за почистване на замърсени терени и на пътищата с обслужващите ги зони, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Проверката е разпоредена с писма до всички Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и до Националното сдружение на общините в България.

В срок до края на март кметовете трябва да извършат проверки за участъци със замърсявания с отпадъци на територията на общината. При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им. В качеството им на собственици на общински пътища е необходимо да почистят отпадъците от пътищата, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и да се осигурят съдове за събиране на отпадъците по общинската пътна мрежа и транспортирането на събраните в тях отпадъци до съоръженията за третиране.

След изтичането на срока, от началото на април РИОСВ ще започнат проверки за установяване на резултатите от приложените мерки. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети предвидените от закона административно-наказателни мерки спрямо кметовете, информират още от МОСВ.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов очерта в началото на тази година две цели за напредък по отношение на отпадъците – въвеждане на депозитна система и на принципа „замърсителят плаща“. Министърът коментира темата по време на представянето на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2021 г.

През ноември м.г. Европейската комисия отправи призив до няколко държави, включително България, да въведат правилно правилата на ЕС за обработката на отпадъците.

Dariknews.bg

Прочетете още:

Този февруари е бил най-топъл от 1930 г. насам