С 10 млн.лв. започва спешния ремонт на язовир „Огостa“

ВАРНА новини лого

Снимка vesti.bg

Около 10 милиона лв. ще са необходими за ремонта на язовир „Огоста“ по предварителни разчети, обявиха от Министерството на икономиката и индустрията.

„През годините ремонтът на язовир „Огоста“ не е бил приоритизиран, а парите са изхарчени“, съобщи Кирил Вътев, министър на земеделието и храните. По неговите думи са необходими спешни действия, така че да бъде намален риска от възможни аварийни ситуации.

План за спешния ремонт на язовира е бил основна тема на срещата между министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, заедно с представители на всички отговорни държавни институции.

На срещата също са участвали представители на Държавната консолидационна компания (ДКК), на „Напоителни системи“ ЕАД, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), „Монтажи“ ЕАД, експерти и инженери.

Акцент е бил поставен и върху определянето на това за какво ще се бъде използван язовира. В тази връзка Министерството на земеделието и храните е започнало процедура за анализ и оценка на язовирната стена.

До края на другата седмица един екземпляр от документацията за ремонта от ДКК ще бъде прехвърлен към Министерството на земеделието и храните, който е собственик на язовир „Огоста“. До месец трябва бъде обявена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Проект и разрешение за строеж вече са съставени.

Припомняме, че разрешението за строеж на язовир „Огоста“ изтича през април 2025 г. Преди месец експертите набелязаха конкретни стъпки по ремонта, като според тях трябва да се започне с водния откос на стената. Сред другите спешни дейности са ремонт на отводняващия канал, противофилтрационната завеса и изчистване на сухия откос на язовира, за които има издадени предписания от ДАМТН.

От news.bg

Прочетете още:

Котакът Гого остава в библиотеката