ВКС: Глобите и отнемането на МПС, когато не е собственост на нарушителя, са противоконституционни

кат

Наказателната колегия на ВКС сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстове от Наказателния кодекс, свързани с отнемане на превозно средство или налагане на глоба в размер на стойността на превозното средство, когато то не е собственост на извършителя на престъпление.

Според върховните съдии е нарушен принципът на законността, като е накърнена предвидимостта в правното регулиране, нарушен е и принципът за справедливостта и юридическото равенство на гражданите.

„Коментираните интервенции в материалния наказателен закон са произволни, хаотични, противоречащи на самата юридическа негова същност, като чрез тях са въведени мерки, оставащи извън стандартите на наказателното право, на Наказателния кодекс и на Конституцията. Проблемите, пред които тези интервенции изправят съдилищата в практическата правораздавателна тяхна дейност, и невъзможността тези проблеми да бъдат решени по предписания от закона път правят сезирането на Конституционния съд необходимо“, обобщават върховните съдии, цитирани от БНТ.

Прочетете още:

Експерти: Има повишено търсене и скок в цените на имотите у нас