На 20 май започва регистрацията за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата

Първото класиране ще бъде обявено до 17:00 ч. на 3 юни