НСИ обяви размера на средната заплата и на инфлацията

Министерство на финансите

Снимка money.bg

Месечната инфлация е -0.3%, а годишната инфлация е 2.4%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за април 2024 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за април 2024 г. спрямо същия месец на предходната година.

През април 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-5.9%), „Съобщения“ (-2.1%) и „Здравеопазване“ (-1.2%). Увеличение е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (+6.8%), „Транспорт“ (+1.0%) и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+0.8%).

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Разнообразни стоки и услуги“ и в група „Образование“.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – с 9.8%, хотели във ваканционни центрове и курорти – с 9.4%, метан за ЛТС – с 2.9%, пелети – с 1.7%, дърва за отопление – с 1.4%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 1.1%, въглища – с 0.8%, продукти и препарати за почистване и поддържане на дома – с 0.6%, продукти за лична хигиена и козметични продукти – с 0.5%, и други

Регистрирано е намаление на цените на лекарствените продукти – с 2.0%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 2.6 и 0.2%.

При нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: облекло – със 7.1%, пътнически въздушен транспорт – с 6.8%, обувки – с 6.7%, кина и театри – с 1.6%, бензин А95Н – с 1.4%, централно газоснабдяване – с 1.3%, бензин А100Н – с 1.2%, курсове за водачи на ЛТС – с 1.1%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид – с 0.8%, услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище – с 0.6%, дизелово гориво – с 0.4%, услуги по обществено хранене – с 0.3%, газообразни горива за битови нужди – с 0.1%, и други.

Прочетете още:

Близо 2 млн. лв. трябва да внесе „Лукойл“ за април за ползването на суров нефт от Русия