Анулираха работата на петима ученици на втората матура днес

ученици

снимка: iStock

Днес се проведе задължителния зрелостен изпит по профилиращ предмет, като до момента в Министерството на образованието и науката (МОН) има постъпила информация за 5 анулирани работи. Трима са хванати с мобилни устройства във Варна, Ардино и Клисура, а двама в Котел и Смолян са се опитвали да преписват данни от технически устройства. Общо 24 338 зрелостници са се явили, съобщават от пресцентъра на МОН.

Други 21 762 младежи са положили задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Те са работили по тема № 10, която е различна за всяка професия.

За „Помощник-възпитател“ например задачата беше да се посочат модели за организация на времето на децата в детската градина извън занятията. По професия „Техник по очна оптика“ се изискваше да бъде описана същност на хиперметропията, корекция и рецепти, както и да обяснят предназначението, характеристиките и принципа на действие на микроскопа. Темата, по която работиха обучаваните за техници на енергийни съоръжения и инсталации“, беше „Автономни фотоволтаични системи“. За професия „Фирмен мениджър“ изпитната тема беше застраховане и социално осигуряване. Забавна шоу анимация за възрастни беше темата на бъдещите аниматори в туризма. Фурни на електрически готварски печки беше задачата на обучаваните по професия „Електротехник“. Строителните техници писаха по тема за пречиствателните станции за отпадъчни води. По професия „Каменоделец“ изпитната тема беше „Пластичната анатомия – основа за проектиране на скулптурни произведения в камък“.

Най-много зрелостници, 12 704, са се явили на изпита по английски език. За ниво B2 – профилирана подготовка текстовете за слушане и четене бяха в широк диапазон – от викингите, Наполеон Бонапарт, през странните закони в различните щати на Америка до Бетовен, Шопен и Вивалди. В писмената задача зрелостниците разсъждаваха върху възможността за сближаване на училището и бъдещо работно място, излагайки своите възгледи за това какво могат да допринесат за това училищата и бъдещите работодатели. Номофобия – зависимост от мобилните телефони, дронове и изкуствения интелект бяха част от темите за В1 и В1.1.

По философия зрелостниците имаха възможност да пишат есе по фрагменти от Томас Джеферсън или Виктор Франкъл. Учениците можеха да избират между „Ако една нация очаква да бъде неука и свободна, тя очаква нещо, което никога не е било и никога няма да бъде.“(Джефeрсън) и „Нищо не стимулира човек повече, нищо не е в състояние да го активизира, нищо не му позволява да преодолее оплаквания или трудности, както съзнанието за личната отговорност, преживяването на неговата особена мисия.“ (Франкъл). На изпита по философия 1430 младежи и девойки отговаряха и на въпроси към откъс от книгата на Карл Попър „Отвореното общество и неговите врагове“.

Зрелостниците на изпита по география и икономика отговаряха на въпроса: „Какви проблеми възникват за розопроизводството в България в резултат на климатичните промени“. С помощта на географски текст и статистическа информация те трябва да изведат проблемите и възможните решения, предложени от държавата. Зрелостниците могат да изразят и своята позиция до решението на проблемите и възможностите за бъдещото развитие на розопроизводството в България. Този изпит традиционно е сред най-избираните, като днес се явиха 2 134 ученици.

Сред задачите на изпита по биология и здравно образование, на който дойдоха 1 894 дванадесетокласници, имаше такава, която изисква да се опише свързващата роля на транспортните системи в растителните и в животинските организми. По друга задача трябваше да се анализира графика, която отразява процентното съдържание на фини прахови частици във въздуха на хипотетичен град за шест години, като трябва да бъде посочена годината, в която жителите са дишали най-чист въздух, друга – в която вероятно броят на регистрираните случаи на астматични заболявания е бил най-висок, период, в който замърсяването на въздуха намалява с 10 процента, както и да дадат пример на изкуствен източник на прахови частици. По време на изпита дванадесетокласниците трябваше и да дадат аргументи в подкрепа на съвременната теория за биохимичната еволюция.

По история и цивилизации 1159 ученици трябваше да съставят свързан писмен текст. Те имаха възможност да избират между отговор на въпрос по исторически проблем: „Пред какви проблеми и предизвикателства Голямата депресия изправя държавите през 30-те години на ХХ век?“ или да съставят текст върху разнообразни исторически източници на тема „Какви промени настъпват в образованието в България след 1944 г.?“.

Задачите на матурата по предприемачество, която все повече е избирана, имат практическа насоченост – проверяват както предприемаческите умения, така и финансова грамотност и икономическа култура. Днес 920 зрелостници анализираха казус и преценяваха какво решение да предложат на двама млади предприемачи-ресторантьори, така че бизнесът им да стане по-разпознаваем и да привлекат нови клиенти. Те трябваше да изберат между две алтернативи, като направят нужните изчисления и аргументирано предложат тази от тях, която напълно удовлетворява потребностите на клиентите и е с по-голяма финансова изгода за предприемачите.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 7 юни.

news.bg

Прочетете още:

Зрелостниците ще пишат по вариант едно на втората задължителна матура