Излязоха отговорите от външното оценяване по БЕЛ

Класна стая

Министерството на образованието и науката публикува теста по Български език и литература от националното външно оценяване на учениците в четвърти клас, както и верните отговори към задачите в него.

Четвъртокласниците имаха 60 минути, за да решат тест с 21 въпроса. За учениците със специални образователни потребности времето беше 90 минути.

55 хиляди четвъртокласници показаха знанията си по български език и литература. Толкова ще се явят и на външното оценяване по математика утре.

В първата част от теста по БЕЛ има диктовка и 10 задачи с избираем отговор, текст за четене и тестови задачи и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор.

Втората част на теста се състои от текст за четене с разбиране и до 10 задачи към него – 4 задачи с избираем отговори 6 със свободен отговор.

Третата част на теста включва задача с творчески характер. Изисква се учениците да създадат кратък текст от 3 до 6 изречения.

ВИЖТЕ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Прочетете още:

Учениците от четвърти клас са на изпит по БЕЛ