250 варненски ученици ще се включат във викторината „Ваканция, здравей“ тази година

Деца

Снимка tribune.bg

250 деца от 10 варненски училища ще вземат участие в традиционната викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ тази година. Събитието ще се проведе на 29 май 2024 г. (сряда) от 11.00 часа в зала „Пленарна“. Организатор е Община Варна, съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Варна.

Инициативата вече над 20 година насочва усилия към работата в посока превенция на асоциалното поведение на децата, опасностите в училище, пътната безопасност и рисковите ситуации в живота на младите хора. Гости на състезанието ще бъдат ръководители и експерти от общинска администрация, ОД на МВР – сектор „Детска престъпност“ на Главна дирекция национална полиция, местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от община Варна.

Прочечете още:

Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика