28 май 1891 г.: Разрешава се продажбата на лимонада и дондурма във Варна

продавач на сладолед в миналото

На 28 май 1891 г., в качеството си на кмет на Варна, Михаил Колони издава Заповед № 136, с която разрешава в града да се продават лимонада и сладолед (дондурма) и отменя предходни забранителни прикази от същата година. Позовавайки се на предписанието на градско-общинския лекар, той въвежда задължителни условия:

– да се приготвят с „най-чисти и доброкачествени припаси“, да се съхраняват в съдове при висока хигиена, както и да се използват чисти чаши, купички, лъжички и т.н.;
– питиетата да не са „подкрасени“ т.е. боядисани;
– да не се слага лед в напитките.

Нарушителите на тези разпоредби щели да се лишават завинаги от правото да приготвят лимонада и/или дондурма, или да се наказват с глоба до 25 лв., предава „Варненски общински вестник“.

ВАРНА новини