Община Долни чифлик: Разрешения за изработването ПУП-ПЗ и ПУП-ПРЗ

О Б Я В Л Е Н И Е Община Долни чифлик обявява, че: с … Продължете с четенето на Община Долни чифлик: Разрешения за изработването ПУП-ПЗ и ПУП-ПРЗ