Кампанията „Горска класна стая“ започва на територията на повече от 20 държавни горски стопанства

кампания „Горска класна стая“

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) стартира кампания „Горска класна стая“, която ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции, съобщиха от ИАГ.  

Лесовъдите от горските структури в различни региони на страната ще покажат гората като уникална класна стая, в която на практика учениците и студентите ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото ѝ стопанисване. За тази цел са предвидени насаждания, в които младите хора ще се запознаят с начина на маркиране, целта за провеждането на различните видове сеч, предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията.

За Североизтока в инициативата ще се включат РДГ-Варна, РДГ- Шумен, ЛЗС-Варна, както и експерти от СИДП и териториалните поделения. Днес се проведе и първия урок, като 74 деца ОУ „Димитър  Благоев“ в Шумен направиха четири часа преход в гората, по време на който научиха кои дървесни видове най-често се срещат в ПП „Шуменско плато“. Освен това малките ученици имаха възможност да се запознаят с обитателите на пещера „Бисерна“ и да разгледат най-красивите зали в царството на прилепите.

Също днес, 75 деца от втори клас на НУ „Княз Борис“ в Шумен се включиха в урок по Горска педагогика. Занятието се организира от заместник директорът на ДГС-Нови пазар инж. Добромир Драгиев. Малките ученици се научиха как сами да си разгънат палатка ако лагеруват в гората и какво трябва да си носят по време на поход. С интересна игра горският педагог преговори с малчуганите правилата за палене на огън в гората и какво трябва да направим с пламъците преди да си тръгнем. Още много интересни неща за равновесието в природата и храненето на животните научиха второкласниците по време на урока.

“Горска класна стая“ ще продължи две седмици с над 40 събития. Инициативата е част от целогодишната работа с деца на горските структури, като този път уроците са насочени към по-големите ученици, младежите от професионалните гимназии по горско стопанство или с интерес към горската практика. Събитията имат за цел да провокират в учениците интерес към гората.

Следващото занятие за Североизточна България е на 4 юни. Лесовъди от РДГ-Шумен и ДГС-Преслав ще запознаят учениците от Професионалната гимназия по горско стопанство във Велики Преслав как се отглеждат млади фиданки и как се маркира един отдел. Експертите щем обяснят на учениците до какво водят промените в климата и защо се налага новозалесените фиданки в Боровата гора край Велики Преслав да бъдат поливани.

По същото време лесовъди от РДГ-Варна и ДГС-Варна ще запознаят десетокласниците от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов“ с устойчивото стопанисване на държавните горски територии в обхвата на стопанството.

На следващият ден за експертите от РДГ-Варна предстои нова срещан с учениците от 6 до 8 клас на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Суворово. Темата на урока е: Посещение на действащ обект за добив на дървесина и запознаване с платформата за проверка на превозни билети и позволителни за сеч, както и подпомагане на естественото възобновяване, изсичане на подлес. За учениците ще бъде интересно да разберат в какво точно се състои работата на работещите в ИАГ и Регионалните дирекции на горите по места.

Над 100 деца от четвърти и пети клас на ОУ „Иван Вазов“ в Провадия ще влязат в „Горската класна стая“ на Асен Христов от Държавното горско стопанство. На 5 юни малчуганите ще учат заедно с горския педагог за дърветата които се срещат в страната ни, как се размножават и с какво те са полезни за хората. По време на занятието децата ще разберат как горските създават новите гори и колко много труд полагат, за да могат дърветата да пораснат здрави.

На 10 юни 75 деца НУ „Княз Борис“ в Шумен ще участват в поход в гората, ще научат кои са основните дървесни видове в ПП „Шуменско плато“ и какво правят горските, за да запазят растенията и животните на това красиво място. Организатори на проявата са експерти от РДГ- Шумен, ДГС-Нови пазар и СИДП.

Значение на полезащитните горски пояси, вредители по тях и какво правят експертите от сектор „Гори“, за да опазят поясите и да ги възстановят ще научат децата от ОУ „Христо Смирненски“ в Генерал Тошево на 11 юни. Водещи експерти от РДГ-Варна, ДГС-Генерал Тошево и ЛЗС-Варна ще покажат на учениците ясеновите пояси, за чието съхнене и трите структури алармират от години. Лесовъдите ще обяснят на децата какви поражения нанася изменението на климата върху горите и как науката търси разрешение на проблема.

Прочетете още:

Заместник-кметът Илия Коев към децата от „Ваканция здравей!“: Пожелавам ви забавна и интересна ваканция, но играйте безопасно и бъдете отговорни