„Медиацията в различните обществени сфери“ в ИУ – Варна

форум

Институт „Итера“, Университетският център по медиация към ИУ – Варна и Камарата на медиаторите в България oрганизират национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“. Тя ще се проведе на 31 май, началото е от 10:00 ч. в Зала 1 на ИУ – Варна и онлайн.

Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища, свързани с медиацията в четири от значимите обществени сфери – образование, здравеопазване, съдебна система и публичен сектор, както и нейното развитие под влияние на дигиталните технологии. Ключова цел на конференцията е на базата на обсъжданията на актуални проблеми на медиацията да бъдат отправени конкретни предложения към компетентните институции за да се разшири приложната сфера на медиацията и увеличи нейната ефективност.

Подробна информация за програмата може да намерите на сайта на конференцията: https://conference.ue-varna.bg/mediation/

Прочетете още:

Националният турнир по акробатичен рокендрол събира деца от цяла България на 1 юни във Варна