Турция, Гърция и Румъния – топ дестинации за българите през април

апартамент

снимка: gettyimages

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2024 г. са 707.9 хил. или с 4.9% повече от април 2023 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 21.2%, със служебна цел – с 10.7%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 9.4%, съобщават от НСИ.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 195.0 хил., Гърция – 149.4 хил., Румъния – 58.3 хил., Сърбия – 54.6 хил., Германия – 34.8 хил., Република Северна Македония – 32.5 хил., Италия – 29.1 хил., Австрия – 22.8 хил., Франция – 21.2 хил., Испания – 19.5 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели – 40.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 38.2%, и със служебна цел – 21.8%.През април 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 793.3 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 1.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: със служебна цел – с 4.4%, почивка и екскурзия – с 2.3%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 0.5%. Транзитните преминавания през страната са 35.6% (282.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България. Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 48.7% от общия брой чужди граждани и достига 386.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 44.1%, и Гърция – 29.5%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 329.6 хил., или 41.5% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция – 168.6 хил., или 51.1% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния – 170.4 хил., Турция – 168.6 хил., Гърция – 113.8 хил., Украйна – 62.6 хил., Сърбия – 51.9 хил., Германия – 26.2 хил., Република Северна Македония – 26.1 хил., Полша – 12.8 хил., Обединено кралство – 12.6 хил., Италия – 9.9 хиляди. Преобладава делът на посещенията с други цели – 51.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 34.0%, и със служебна цел – 14.2%.

Прочетете още:

Предложение: Социалната пенсия за старост да бъде 307,07 лв. от 1 юли