Започва подготовка за изграждането на пристройка за две нови групи на Детска ясла №7 „Роза“

Детска ясла №7 „Роза“

Снимка Община Варна

Опасни дървета ще бъдат отстранени, за да се предотвратят инциденти с децата, поясниха от дирекция „Здравеопазване“

Занятията в детската ясла ще се провеждат без промяна в графика

Във връзка с предстоящото изграждане на пристройка за две яслени групи към Детска ясла №7 „Роза“ в район „Приморски“, дирекция „Здравеопазване“ информира, че на 03.06.2024 г. (понеделник) започва премахване на дървесна растителност, попадаща в обсега на строително-монтажните работи на обекта. Установено е, че дърветата биха заплашили здравето на децата, когато кампусът влезе в експлоатация, поясниха от дирекцията. Двадесет и шест иглолистни и широколистни дървета, подходящи за детска ясла, ще бъдат засадени като компенсация на подлежащите на премахване 16 дървета в двора на яслата.

Това се прави с цел опазване здравето на децата, родителите и служителите на детското заведение, както и с цел създаване на безопасни условия за отглеждане на малчуганите, уточниха експерти в Общината.

За премахването на посочената растителност има издадени заповеди на кмета на община Варна. От дирекция „Здравеопазване“ уточняват, че по време на тези дейности детската ясла ще работи в обичайния си режим, без промяна в графика на занятията.

Проектът за изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла №7 „Роза“ се реализира по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ 2020 – 2022 г. на Министерството на образованието и науката.

Програмата има за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за децата в детските ясли, детските градини и училищата. Тя предвижда чрез изграждането на нови сгради за детски ясли и разширяването на съществуващите чрез пристройки и надстройки да се намали недостигът на свободни места и да се създадат условия за здравословна среда и нормално физическо и психическо развитие на децата.

Стойността на обекта е 2 793 180 лв., като безвъзмездното финансиране по програмата е в размер на 600 000 лв. Новата сграда е проектирана в североизточната част на имота, непосредствено до съществуващия административен блок на детската ясла. Пристройката ще има самостоятелен вход и директна вътрешна връзка с административния корпус. Ще бъдат изградени и две нови площадки за игра на децата от новите яслени групи.

Прочетете още:

„Медиацията в различните обществени сфери“ в ИУ – Варна