1 юни 1889 г.: Окръжният управител въвежда нови мерилки за зърнените храни

стара везна с теглилки

Pixabay

В допълнение на предходен приказ и основавайки се на чл. 9 от Закона за окръжните управители и околийските началници, на 1 юни 1889 г. окръжният управител на Варна, Иван Драсов обявява решението си да се въведат нови мерилки за търгуваните зърнени храни. Приказът (№59) е публикуван във „Варненски общински вестник“ и гласи:

1. Bсичките зърнени произведения треба при npодаванието и купуванието имъ да се мерятъ, само съ испратените до общинските управители нови двойни-декалитри или 20-литрови крини;

2. Мерението съ досегашните крини строго се запретява на основание чл. чл. 13 и 46 отъ закона за мерките и теглилките;

3. Както до сега се практикуваше, вземанието „долужакъ“ на всеко кило храни при продавание и купувание на храни тъй също се забранява строго. 3абранява се още и неправилното мерение: вземанието котмакъ и мостра повече отъ половинъ литъръ;

4. Неиспълнителите на настоящий приказъ ще се подвъргнътъ на наказание, съгласно съ чл. чл. 46 и 47 отъ закона за мерките и теглилките;

5. 3адължаватъ се всичките полицейски, финансови и общински агенти да надзираватъ точното испълнение на тоя приказъ, съгласно съ чл. чл. 40 и 41 отъ споменатий горе законъ“.

ВАРНА новини

Прочетете още:

Честваме един от най-ярките християнски писатели, наречен Философ заради живота си