Честваме един от най-ярките християнски писатели, наречен Философ заради живота си

Свети мъченик Юстин Философ 

Свети мъченик Юстин Философ 

Свети мъченик Юстин Философ (ок. 105 – ок.165/7) –  раннохристиянски богослов и философ, отец на Църквата, един от първите и най-ярките християнски писатели-апологети. Роден в Сирия, в семейството на гръцки колонист, принадлежащ към състоятелната провинциялна аристокрация, което позволило да получи добро образование.

В своите търсения на истината и смисъла на живота св. Юстин преминал последователно през философията на стоиците, перипатетиците, питагорейците и неоплатониците. Възгледите му били изградени върху вярата, че „разумът господства над всичко“.

Повратно събитие в неговата духовно развитие била срещата с непознат старец, която способствала за обръщането на св. Юстин в християнството. Старецът изказал мисълта, че „любителят на думите“ е „филолог“, „софист“, а не философ, докато истинският „любител на мъдростта“ е „любител на делото“, т.е. човек, за когото заветите на Писанията са ръководство за действие.

Около 133 година св. Юстин приел Свето кръщение и продължил заниманията си с любомъдрие, но този път напълно убеден, че християнството е истинната философия („Христос-Логос и Истината-Логос са тъждествени“). В Рим св. Юстин създал първата християнска философска школа и продължил да носи облеклото на тогавашните философи до края на живота си (дотогава мнозина смятали, че в Христа вярват само необразованите). Сред учениците му бил и Тациан (Tatian), който по-късно го нарекъл „достоен за всяко изумление“.

Основни съчинения: на св. Юстин са „Против всички ереси“, „Лирник“, „Първа и втора апология“ в защита на християните до императора (150 и 162 г.), философско-богословския „Разговор с Трифон-иудея“, а също „Против Маркион“ (съхранени са само фрагменти), „Към елините“, „Изобличение“, „За божественото единодържавие“ (не е съхранено). Той формулирал редица догматически въпроси от учението на Църквата и трудовете му са голям принос в развитието на апофатическото богословие. Участвал в различни диспути (исторически са доказани победата на св. Юстин над циника Крискент и други езически философи).

Придържал се към това направление в патристиката, което търсело синтез на християнските ценности и античните идеали за разума и се опитал да използва гръцкото философско наследство за разкриване на християнското вероучение. Според оценката на Евсевий „За божественото единодържавие“ се състои „не само от нашето Писание, но и по елинските книги“.

По клеветнически донос на Крискент, св. Юстин и шест от учениците му били заловени, мъчени и умъртвени по времето на император Марк Аврелий. Знаменитата проповед на св. Юстин в съда за ипостасната Истина-Христос и неговата смърт доказали, че той не е бил „филолог“, а философ – в най-възвишения смисъл на думата.

Църквата почита св. Юстин на 1 юни като небесен покровител на рода на философите и всички, търсещи истината.

ПИК

Прочетете още:

1 юни 1889 г.: Окръжният управител въвежда нови мерилки за зърнените храни