Долни чифлик беше домакин на поредната работна среща на кметовете на общините от област Варна

Среща.

Снимки Изабела Иванова

Община Долни чифлик беше домакин на поредната работна среща на кметовете на общините от област Варна. В нея участие взеха зам.-областните управители Изабела Иванова и Огнян Рачев, кметове и екипи от общините Аксаково, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Суворово и домакините от Долни чифлик.

Първата тема, обект на дискусия бе посветена на социалната политика и проблеми на общините с предоставянето на социални услуги. Община Долни чифлик, която има устойчива социална политика, предоставя 10 вида социални дейности и има различни дневни центрове, насочи дискусията към проблемите в тази сфера. Един от тях е достъпът до актуалния електронен регистър на ТЕЛК, който не се актуализира своевременно, Участниците в дискусията виждат решение на проблема с оторизиран достъп на общините до медицинските експертизи на ТЕЛК, което ще предостави възможност на общинските служби да правят своевременно необходимите им актуални справки.

Липсата на достатъчно места за настаняване на социално слаби лица или такива, които се нуждаят от социално подпомагане беше сред другите констатирани проблеми от социалните служби в общините от областта. Проблемът е валиден за повечето от общините, особено, когато има тежки случаи. Общините виждат възможност за разрешаването му едва след като бъде създадена Новата национална карта за социални услуги.

Сред предложенията за подобряване на социалните дейности обсъдени в хода на срещата беше и възможността, юридическите лица, извършващи такава дейност да бъдат допускани до регистрация в Регистър Булстат, за да могат да осъществяват някои належащи дейности, като текущи/аварийни/ ремонти в своите бази до размер на 15 000 лева.

Община Варна, която предоставя 52 вида социални услуги и има най-много социални предприятия представи своя опит за по-ефективна комуникация между институциите, призвани да извършват социална дейност и постави въпрос, свързан с нарастващата потребност от създаване на Център за деца с проблемно поведение.

Вторият въпрос, коментиран от кметовете на общините от областта и техните екип бе посветен на новите предизвикателства пред местната власт при определяне на таксата за битови отпадъци. Въпросът е актуален, тъй като през 2025 година ще бъде въведен нов ред за определяне на такса битви отпадъци по ЗМДТ и Наредба за реда за изготвяне на План-сметка за относимите разходи.
Общините очакват от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ да бъдат подпомогнати в разработването на методиките за определяне на таксата битови отпадъци, както за трите големи градове в България – София, Пловдив и Варна, така и за по-малките населени места. 03.6.2024

Прочетете още:

Община Долни чифлик: Разрешения за изработването ПУП-ПЗ и ПУП-ПРЗ