Съветът на ректорите на висшите училища се събира в ИУ – Варна! Гост ще бъде образователният министър

Съвет на ректорите.

Съветът на ректорите на висшите училища в Република България ще проведе поредното си заседание на 6 юни 2024 г. от 14 ч. в аулата на Икономически университет – Варна. В дневния ред за обсъждане са включени теми като:

– Политика за привличане и стимулиране на приема на студенти от държави извън ЕС (модератор: проф. д-р Миглена Темелкова, гости: проф. д-р Галин Цоков – министър на образованието и науката, Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна“, МОН);

– Основните елементи и компоненти на модела за финансиране на висшите училища в България (модератор: проф. д-р Евгени Станимиров, гости: проф. д-р Галин Цоков – министър на образованието и науката, Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна“, МОН);

– Приоритети, касаещи висшите училища, залегнали в работата на Министерството на иновациите и растежа (модератор: проф. д-р Евгени Станимиров, гост: проф. д-р Георги Ангелов – зам.-министър на иновациите и растежа);

– Създаване на постоянно действащи комисии към Съвета на ректорите – Комисия по бюджет и финанси и Комисия по правни въпроси и нормативна уредба (модератор: проф. д-р Миглена Темелкова);

– Информация относно Тиранското комюнике на министрите от Болонския процес – ангажименти и перспективи в европейското пространство за висше образование (гост: Ивана Радонова – началник на отдел „Политика във висшето образование“ в МОН).

Преди заседанието от 13.00 до 13.30 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна ще се проведе пресконференция. На нея представителите на медиите ще могат да се срещнат с министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, председателя на УС на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова, членовете на Управителния съвет на Съвета на ректорите.

ВН

Прочетете още:

Няма да има матури за детската градина и за 1 клас