11 юни 1908 г.: БНБ обявява срок за прибиране на пробити сребърни монети

Българска народна банка 20 век

В брой 12 на „Варненски общински вестник“ от 1908 г. е публикувано Обявление №7060, от което научаваме:

Българската Народна Банка обявява за всеобщо знание, че срока за прибиране на пробитите сребърни монети оть 5 лева, 2 лева, 1 левъ и 50 ст. се продължава още за три месеца т. е. до 31 августь 1908 г. До тая дата такива монети ще се прибирать отъ кюновете и Агентурите, било срещу изплащане задълженията на вносителите, било вь обмена съ непробити монети.

Сдедъ тоя последенъ срокъ (31 августь) циркулацията на казаните монети престава и нема да бъдать повече приемани оть Банката.

гр. София 11 Юний 1908 г.

Отъ централното управление на Българската Народона Бкнка“.

ВАРНА новини