Две търсени на пазара на труда професии предлага за учебната 2024/2025 г. ПГСС „Св. Георги Победоносец” в гр. Суворово

Ученици от Суворово

Професия „Ветеринарен техник”, специалност „Ветеринарен техник” от професионално направление „Ветеринарна медицина” и професия „Техник по транспортна техника”, специалност „Пътно-строителна техника” предлага за учебната 2024/2025 г. ПГСС „Св. Георги Победоносец” в гр. Суворово.

ПГСС „Св. Георги Победоносец” в гр. Суворово
Професиите се изучават единствено и само там за цялата област Варна. Обучението се извършва в модерна и високотехнологична позитивна образователна среда. Учениците получават ежемесечно стипендии за целия петгодишен курс на обучение. Провеждат учебните си практики на реални работни места и се реализират успешно на пазара на труда.

ПГСС „Св. Георги Победоносец” в гр. Суворово
Бизнесът има необходимост от тези професии!
Местата са ограничени и се запълват още на първо класиране.