Бракуват старите автобуси на градския транспорт във Варна

Градски транспорт Варна

Членовете на ПК „Собственост и стопанство“ в ОбС – Варна, дадоха съгласието си старите автобуси на „Градски транспорт“, които бяха заменени от електробуси, да се бракуват. От експлоатация ще бъдат извадени 53 амортизирани превозни средства. Към момента общинският превозвач разполага с общо 160 автобуса и 30 тролейбуса, които са достатъчни за изпълнение на транспортната задача, стана ясно на заседанието.

В дневния ред фигурираше и предложение на кмета за предоставяне за безвъзмездно ползване на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ на два имота в местност Салтанат в Приморския парк. Предложението бе единият имот да се ползва за съхранение на отсечена дървесина, а другият – за битови помещения за служителите на предприятието, работещи на територията на парка. Заради възникнали въпроси при обсъждане на точката беше решено тя да бъде отложена.

Прочетете още:

Паркингът пред „ДКЦ 5 Варна – Св. Екатерина“ да бъде с контролиран достъп, настояват от лечебното заведение