Паркингът пред „ДКЦ 5 Варна – Св. Екатерина“ да бъде с контролиран достъп, настояват от лечебното заведение

заседание на комисия

Паркингът пред „ДКЦ 5 Варна – Св. Екатерина“ да бъде с контролиран достъп. За това настояват от лечебното заведение, които изпитват ежедневни затруднения с паркирането на автомобили на пациенти и работещи в структурата.

Пред съветниците от ПК „Собственост и стопанство“ бе съобщено, че паркингът целодневно е зает от коли на живущи в близост, което възпрепятства достъпа до „ДКЦ 5 Варна – Св. Екатерина“. Тези трудности с паркирането водят до отлив на пациенти и е една от пречките за привличането на нови специалисти към екипа на дружеството, посочиха от ръководството на диагностично-консултативния център. За да може лечебното заведение да осъществи това свое желание, членовете на комисията дадоха съгласието си да му се учреди право на ползване.

Във фокуса на днешното заседание беше и друго здравно заведение – „ДКЦ Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“. Съветниците гласуваха капиталът на дружеството да бъде увеличен със 148 550 лв., представляващи стойността на отпуснатите от общинския бюджет средства за ремонт на първи етаж на сградата. Одобрени бяха застрахователи както на  „ДКЦ Св. Иван Рилски“, така и на „Двореца на културата и спорта“.