Възпитаници на Хуманитарната гимназия провеждат стаж в Районен съд – Варна

ученици на стаж в съда

Втора седмица общо 18 ученици от 10-ти и 11-ти клас в паралелките „Съдебна администрация“ на Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна провеждат практическия си стаж в Районен съд – Варна, съобщиха от ведомството.  Стажът е заложен в учебната програма на тези профилирани паралелки и цели учениците да натрупат конкретни практически впечатления от работата на администрацията, с които да разширят познанията си. Чрез жребий стажантите бяха разпределени по работни места, като най-много са в служба „Съдебни секретари“, съответно в двете отделения на съда – гражданско и наказателно. Стажът е възможност за учениците да се запознаят на място с ежедневната работа и отговорности на деловодители, архивари, съдебни секретари и общата администрация, както и да добият преки впечатления от използваните в съдилищата информационни системи. При ежедневните си контакти и наблюдения на работата на съдебните служители, при разговорите и дискусиите със съдебния администратор на Районен съд – Варна Деляна Янкова и своите преки ментори, учениците поставят множество въпроси и правят съпоставки между получените в хода на обучението теоретични познания и прилаганите в практиката.

Възпитаниците на профилираните паралелки участваха през учебната година в образователни срещи по програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, а за завършването на практическия си стаж  в Районен съд – Варна трябва задължително да разработят и защитят курсова работа. Успешно приключилите стажа  си ученици ще получат удостоверение за придобитата практическа подготовка.

Прочетете още:

Детски градини и училища в шест варненски общини сами ще си произвеждат енергия с фотоволтаици