ПОЛИТИКА

Заместник-министър Люцканов откри заседанието на Междуведомствения координационен механизъм по ОИСР

Междуведомствения координационен механизъм за подготовка на България за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и…