ВАРНА

Удостоверенията за завършено предучилищно образование във Варна ще се предоставят на родителите по електронен път

Удостоверенията за завършено предучилищно образование ще се предоставят на родителите по електронен път. При записването…