ВАРНА

15 години Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности във Варна

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности…