академична година

Надграждайте знания и умения в магистърските програми на ИУ – Варна! Предстои септемврийският прием за академичната 2021/2022 г. (ВИДЕО)

През академичната 2021/2022 г. ИУ – Варна осъществява обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”…