Варна

Около 100 деца с диабет и редки заболявания са обхванати за индивидуална грижа във Варна

Програмата на Община Варна за обучение на медицински специалисти, педагози и родители е уникална за страната. Тя ще бъде представена и пред експерти от други общини