Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“

Ученик от Варненската търговска гимназия стана победител в Националното състезание по счетоводство

Димитър Георгиев, ученик от Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, спечели първото място в Националното…