ВиК

Цената на кубик вода във Варна става 6 лв. Коледен подарък от КЕВР

СПОРЕД ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: „ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ВиК УСЛУГИТЕ Е ЗАКОНОВО И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО, ЗАПАЗВАНЕТО НА СЕГАШНИТЕ ЦЕНИ ПОСТАВЯ В РИСК ОСИГУРЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ЖИЗНЕНО ВАЖНИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“