ВСУ „Черноризец Храбър“

Празничният концерт-спектакъл „Аз българин съм се родил“ ще си излъчи за първи път онлайн

Събитието вече провокира интереса на българските общности зад граница, фолклорни формации, училища, клубове, читалища и хиляди българи от цялата страна

Единственото акредитирано в България дистанционно обучение по информатика и компютърни науки е във ВСУ „Черноризец Храбър“

Четвърта поредната програмна акредитация за срок от пет години получи професионалното направление „Информатика и компютърни…