“Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав”