дори да няма подкрепа от други партии. След като това решение бива гласувано положително