Държавно предприятие

Административен съд – Варна отмени отказ на Генералния директор на „Пристанищна инфраструктура“ на заявление за достъп до обществена информация

Административен съд – Варна отмени Решение на Генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ във…