еврокомирас

Мария Габриел: Инвестициите в дигитализацията на културното наследство са стратегически за нашите икономики и общества

„Дигитализацията на културното наследство е предизвикателство, но ни предоставя и много възможности за неговото проучване,…