еврокомисар

Мария Габриел: Първият европейски правен акт за научни изследвания и иновации е основа за повече инвестиции и координация

На днешния Съвет по конкурентоспособност министрите, отговарящи за науката, одобриха заключения за бъдещото управление на…

Мария Габриел създава експертна група за разработване на етични стандарти относно изкуствения интелект в образованието

„Цифровото образование е важна част от националните стратегии за образование. Изкуственият интелект създава нови възможности,…