Европейска стратегия

Мария Габриел: Високи постижения, приобщаване и иновации са в основата на предложението ни за Европейска стратегия за университетите

Равнопоставеността и приобщаването в образованието, европейската стратегия за университетите и инициативата „Европейски университетски алианси“, разисква…